FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

/vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy/

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: Hana Sobotková

IČ: 68710119

Adresa: Za sokolovnou 382, 66459 Telnice u Brna

Telefon: +420777948158

Adrea pro doručování elektronické pošty: hanka@hanasob.cz

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

 

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

Datum:

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte